Hem English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument English

Återanvänt i brons och silver

Bronsgjutare och silversmeder framställde smycken och andra föremål och prydde dem med djurornamentik. Råmaterialen var många gånger kasserade bronsföremål eller silvermynt som smältes ned, göts om och formades till nya dyrgripar.

Bronsgjutning var, liksom smide, textil- och annat hantverk, omgärdat av ritualer. Avfall från gjutning har till exempel ibland deponerats i gropar.

Visa mer

Svärd

  Svärd

Drakhuvud

  Drakhuvud

Spjutspets

  Spjutspets

Gjutform

  Gjutform

Drakhuvud

  Drakhuvud

Ovalspännen

  Ovalspännen

Gjutform

  Gjutform

Barr

  Barr

Barr

  Barr

Gjutform

  Gjutform

Degel

  Degel

Gjutform

  Gjutform

Deglar

  Deglar

Gjutform

  Gjutform

Matris

  Matris

Gjutform

  Gjutform