Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Yxa

Två fragment av nackpartiet till en så kallad båtyxa från senneolitisk tid, det vill säga stenåldern. Fragmenten är mer än 1000 år äldre än vikingatid men återfanns tillsammans med andra vikingatida föremål deponerade i ett dike mellan två hus i Birkas Svarta jord. Sannolikt har fragmenten ansetts som magiska åskviggar av den eller de som deponerade dem under vikingatid. Boplatsfynd ur Svarta jorden på Birka, Adelsö socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 914268_HST
Material: Bergart
Längd: 40 mm
Bredd: 37 mm
Tjocklek: 17 mm

<   2 av 9  >