Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Ornament

Ett genombrutet ornament i ekträ som suttit i Hemse stavkyrka. Ornamentet är det enda bevarade av sannolikt flera andra, som försvunnit. Placeringen på kyrkan är osäker, men möjligen har de suttit vid någon av gavlarna, alternativt på taknockens ändar. Det föreställer ett drakdjurshuvud, utformat i samma stil som de på stavkyrkans portalplankor. I sin nuvarande form inte komplett. Äldre avbildningar visar att det också haft ett uppåt- och bakåt-slingrande nosparti, vilket alltså fallit bort. Ornamentet återfanns tillsammans med andra byggnadsdelar från Hemse stavkyrka, under golvet till den senare uppförda romanska stenkyrkan i Hemse. Hemse kyrka, Hemse socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 858388_HST
Material: Trä, Ek

<   2 av 14  >