Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Runbleck

Runbleck av brons med fodral av läder. Det lilla blecket är ristat på båda sidorna. Innebörden är omdiskuterad men med största sannolikhet rör det sig om en besvärjelse. Den förhållandevis korta inskriften lyder (enligt en tolkning) "”Illvillige. Un(n)e frambesvärjer (dig) fördärv”. Blecket skulle alltså skydda mot någon som ville ont, men om den personen tillhörde denna eller någon annan värld avslöjar inte inskriften. Runblecket var inneslutet i ett läderfodral, som bär tydliga spår av att ha haft en upphängningsanordning och har burits som en amulett, vilket också ristnings karaktär talar för. Gravfynd från Veddesta, Järfälla socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 836881_HST
Material: Brons
Längd: 53 mm
Bredd: 34 mm

<   9 av 9  >