Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Ardrekistan

Fyra stenar som hittades under golvet i Ardre kyrka i samband med renoveringsarbete 1900. Troligen gavel- och sidohällar till ett kistlikande monument i sandsten. Sidohällarna (5–6) är intakta eller nästan intakta, de båda gavelhällarna (1–2) är starkt fragmenterade. Samtliga är, eller har varit, rikt ornerade med reliefhuggna motiv av scener i vilka människor och människoliknande gestalter agerar tillsammans med mer eller mindre naturtrogna djuravbildningar. Motiven tycks vara hämtade ur såväl förkristen som kristen mytologi. Alla fyra hällarna har runristade kantbårder. Pigmentrester avslöjar att stenkistan varit färglagd i rött. Runinskrifterna är svårtydda men på den ena sidhällen (5) står: ”Liknats söner [lät göra] ett gott minnesmärke efter Ailikn, en god hustru, moder [till Aivat och Ottar] och Gairvat och Liknvi. Gud [och Guds moder vare nådig] mot henne och dem som gjorde minnesmärket [det största som] människor må se. … i Garda, som var hos Viv(?)…” Ardre kyrka, Ardre socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 45675_HST
Material: Sandsten

<   1 av 20  >