Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Gravhäll

Gravhäll i sandsten av "liljestens-typ". Den reliefhuggna hällen pryds av två så kallade livsträd med lilje- eller palmettliknande grenar. Mellan träden finns en list och de växer upp ur var sin trappstenspyramid i hällens underkant. Det ena trädets grenverk slingrar sig och avslutas i liljeblad. Det andra grenverket bildar ett hjärtlikande mönster med fem akantus-hjärtan på högkant ovanpå varandra. Motivet är kristet och syftar på det eviga livet i Paradiset. Det förekommer även på betydligt mindre föremål så som små hängen och beslag av brons eller silver med ursprung i Sydosteuropa eller orienten. Vissa anser att Liljestenarna vittnar om en mission österifrån. Stenen till hällen är lokal och hämtad från Lugnåsberget, som till största delen består av sandsten. Lugnås kyrka, Björsäters socken, Västergötland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 45667_HST
Material: Bergart

<   1 av 11  >