Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Runstensfragment

Det här fragmentet påträffades i en nisch i sakristians mur och har inskriften: ”… sina (el. sin) …” Motiv: -. Össeby kyrkoruin, Össeby-garns socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 45381_HST
Material: Bergart

<   6 av 20  >