Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Runstensfragment

14 runstensfragment i röd sandsten. Fragmenten påträffades vid två olika tillfällen, 1970 respektive 1971, i och invid Össeby kyrkoruin. Alla delarna hittades i murar och rasmassor inom eller i anslutning till ruinen. Åtta av dem har inskrifter, på de övriga är endast delar av ornamentiken synlig. Åtminstone fem av fragmenten är sannolikt delar av en och samma sten. Det här fragmentet påträffades i en nisch i sakristians mur och har inskriften: ”…-vid och Gunnar lät göra minnesmärke…” Motiv: rundjur Pr 5 (del av huvud och kropp). Össeby kyrkoruin, Össeby-garns socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 45380_HST
Material: Bergart

<   7 av 20  >