Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Runsten

Stenen är sannolikt en gravsten och påträffades 1911 i samband med att nya gravar grävdes på Resmo kyrkogård. Den lämnades samma år till Historiska museet. Huvudmotivet är två hjortlikande rundjur i Urnes-stil. Stenen är skadad i underkant och inskriften längs kanten är ofullständig, men lyder ”….stenarna efter Svena, sin make…”. ”Stenarna" i flertal tyder på att monumentet ursprungligen bestod av fler stenar, och att de utgjorde ett tidigkristet gravmonument. Då motiv och inskrift endast förekommer på stenens ena flatsida är det osannolikt att stenen varit en gavelhäll, liknande de som förekommer på fastlandet. Sannolikt är fyndplatsen på kyrkogårdens östra del densamma som stenens ursprungliga placering. Målningen i svart, rött och vitt är modern men bygger på vad som kunnat urskiljas på andra stenar. Resmo kyrka, Resmo socken, Öland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 45168_HST
Material: Bergart

<   8 av 20  >