Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar 74: Skepp syns nästan bara på gotländska stenar 75: Skeppsfynd i vatten och gravar 76: Skeppen kan återskapas tack vare fynden 77: Samtida bilder visar skepp med segel 78: Från långskepp till karv 79: I dyn har spåren av skeppen bevarats 80: 27 000 timmar för att bygga ett skepp 81: Tidskrävande segeltillverkning Stadslika platser Kristna monument

Bildsten

Bildsten av kalksten med två motiv som inramas av knutade bandslingor i ett repstavsmönster som följer stenens ytterkanter. På nederdelen ett skepp som rider fram över ett stormpiskat hav och på överdelen av en så kallad välkomstscen med en fallen hjälte som tas emot i Vahall. Skeppet är smyckat med utsnidade, upprullade stävprydnader. Besättningen består av två män, klädda i vad som ser ut som rutiga överdragskläder. De håller i och skotar hem seglet samtidigt som mannen i aktern håller tag om den kraftiga styråran. Seglet är rektangulärt med större bredd än höjd. De smala band som löper diagonalt över ytan avslöjar att duken är sammansatt av olika stora våder. Från masttoppen och diagonalt över halva seglet anas också akterstaget. I välkomstscenen i stenens överkant närmar sig en sköld- och hjälmförsedd gestalt till häst en kvinnogestalt. Hon räcker fram ett dryckeshorn. Ovanför syns en enklare utformad triquetra men också en mer komplicerat utförd valknut. Mellan skepps- och välkomstscenen finns en kraftigt nött yta där det mesta av motivet och texten har försvunnit. Längst till höger syns bara en gestalt i profil. Gestalten, som bär samma typ av rutmönstrat plagg på överkroppen som de båda i skeppet, har ansiktet vänt bort från bildytans centrala delar. Under denne finns en vågrät bandslinga som tidigare innehållit en runristning där bara några få tecken syns, som inte går att tyda. Om scenerna avbildar en verklig händelse är omöjligt att avgöra. Men med tanke på att bildstenen stått på en gravhög är det möjligt att den varit tänkt som ett minnesmärke över en expedition över havet som gick väldigt fel. Lillbjärs, Stenkyrka socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 45167_HST
Material: Bergart

<   1 av 2  >