Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Unnas sten

En av två runstenar som ursprungligen stått vid gränsen till det som senare kom att heta Torsätra herrgård men som under vikingatid kanske kallades Husa. Båda stenarna flyttades till Historiska museet 1967. Ornamentiken, runornas utseende och inskriften berättar att stenen ristades av Visäte någon gång under 1000-talets sista decennier. Inskriften lyder i översättning: ”Unna lät resa denna sten efter sin son Östen, som dog i dopkläder. Gud hjälpe hans själ.” Texten börjar på stenens högra sida och löper nedåt och inåt rundjurets (eller drakormens) huvud där den slutar med namnet Östen, för att fortsätta på andra sidan från djurets stjärt och uppåt. Inskriften i fornnordisk version: ”Unna let ræisa þennsa stæin æftiʀ sun sinn Øystæin, sum do i hvitavaðum. Gud hialpi salu hans.” Ordet hvitavaðum är intressant då det betyder vita våder, det vill säga dopkläder. Om texten talar sanning så innebär det att Östen döptes, om inte på sin dödsdag så endast en kort tid före sin död. Dopkläder bars nämligen bara vid själva dopakten samt under efterföljande vecka. Vi vet inte hur gammal Östen var när han dog. U 613, Torsätra, Västra Ryds socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 44677_HST
Material: Granit

<   9 av 20  >