Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Runsten

Runsten av röd sandsten. Endast fragment återstår, den ursprungliga längden uppskattas till minst 1,5 meter. Inskriften löper i ett band längs tre av sidorna, annan ornering saknas. Med början i den nedre raden lyder den: "...själv denna sten efter mig. Och efter Gerulv, min broder uppkastade jag ett gravröse." Kortsidans inskrift har inte gått att tyda men den i överkanten lyder "...Och de tre stammödrarna ha vardera sex barn, de bästa". Omnämnandet av de tre stammödrarna vittnar om släktskapets betydelse och att detta räknas såväl över mödernet, som över fädernet. Fragmentet har troligen varit en del av en sidohäll till en gravkista som stått vid Ärja kyrka i Södermanland. Därifrån har det, i sönderslagen form, flyttats till närbelägna Kärnbo kyrka och då fungerat som trappsten, för ytterligare en gång senare flyttas till Mariefred. Runornas utseende daterar monumentet till 800- eller 900-tal. Kärnbo kyrka, Kärnbo socken, Södermanland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 44653_HST
Material: Bergart

<   1 av 14  >