Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Runstensfragment

Det här fragmentet påträffades utanför östgavelns mitt och har inskriften: ”…stenen…” Motiv: rundjur Pr 5 (del av kropp). Össeby kyrkoruin, Össeby-garns socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 44420_HST
Material: Bergart

<   10 av 20  >