Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Mynthänge

Hänge av bysantinskt silvermynt präglat i Konstantinopel (nu Istanbul) för kejsarna Basileios II och Konstantin VIII (976–1025). På myntets åtsida syns kejsarnas bröstbilder med ett kors på fot emellan, förmodligen Kristi kors på Golgata i Jerusalem. Åtsidans inskrift börjar till vänster om korset och lyder i översättning: 'Segra i detta tecken (det vill säga korset), Basileios och Konstantin. På frånsidan syns fem horisontella textrader: 'Basileios (och) Konstantin Porfyrogennetos, romarnas sanna konnungar'.Bysantinska mynt är relativt sällsynta i Skandinavien. De flesta har hittats i gotländska skattfynd från 1000-talet, där de utgör en mycket liten del av det totala antalet mynt. I övriga Skandinavien förekommer de ofta i speciella kontexter i form av smycken. Mynthänget återfanns i ett ytligt lager inom en byggnad daterad till 1000-talet. Boplatsfynd från Norrtil, St Olof socken, Uppland. Föremålet är inlånat från Sigtuna museum.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3011266
Material: Silver

<   19 av 52  >