Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Kors

Litet och assymetriskt kors av brons med två längre, triangulära armar och två mycket korta och raka. Ena sidan, vilken bör vara föremålets framsida, är groprornerad i ett oregelbundet mönster under det att den andra sidan är slät och oornerad. En pigg i underkant på den mindre triangulära armen avslöjar att "korset" troligen har varit placerat upprätt och möjligen fäst på ett litet, bärbart så kallat resealtare. Det går inte att utesluta att de korta tvärarmarna varit fästen för korsarmar av annat material , något som i så fall gett korset som helhet en mer symmetrisk form. Boplatsfynd från Norrtil, St Olof socken, Uppland. Föremålet är inlånat från Sigtuna museum.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3011246
Material: Skiffer

<   6 av 52  >