Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Nyckel

Bultlåsnyckel av brons med ett kvadratiskt, genombrutet ax och hjärtformat, ögleförsett handtag med bladflikig växtdekor. I öglan sitter en tillknycklad upphängningsring. Nyckeln är relativt lite nött vilket talar för att den mestadels haft en symbolisk funktion. Handtagets hjärtform och dekor har uppenbara orientaliska influenser under det att det lilla axet är likt det som förekommer på skandinaviska nycklar. Möjligen kan nyckeln vara sammansatt av två delar med olika ursprung. Boplatsfynd från Norrtil, St Olof socken, Uppland. Föremålet är inlånat från Sigtuna museum.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3011244
Material: Cu-legering

<   14 av 52  >