Hem Till föremålen English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument English

Mynt

100 silvermynt från Sandtorpsskatten, som innehöll totalt 585 sådana. De flesta är engelska och tyska, men där finns också några från till exempel Kalifatet, Irland, Böhmen och Sverige. Bara tre ytterligare vikingatida myntskatter är kända från landskapet Närke, där silvret förmodligen cirkulerade i begränsad omfattning. Mynten är delar av ett skattfynd från Sandtorp, Viby socken, Närke.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3008683

<   9 av 20  >