Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser 90: Tänderna berättar om människors rörlighet 91: Tappat silver berättar om handeln 92: Dålig avfallshantering och riskfyllt hantverk Kristna monument

Lyssna

Mynt (penning)

Danskt silvermynt präglat cirka 995 för kung Sven Tveskägg (986–1014) efter engelsk förebild. På myntets åtsida finns inskriptionen 'SVEN REX AD DENER' ('Sven danskarnas kung'). Myntet är det första som präglats i Danmark med inhemskt kunganamn. På myntets frånsida finns inskriptionen GODPINE M AN DNER ('Godwine myntmästare i Danmark'). Myntmästarnamnet Godwine förekommer även på norska och svenska mynt. Del av skattfynd från Näs, Österåker socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 300522_KMK
Material: Silver
Vikt: 1.11 g

<   10 av 50  >