Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Mynthänge

Hänge av förgyllt islamiskt silvermynt präglat år 937/8 i Shiraz (nu i Iran) för den buyidiske emiren Imad al-Dawla (934–949). Myntet är det yngsta i skatten och därmed markerar det den tidigaste möjliga tidpunkten för nedläggning, även känd som 'terminus post quem'. Del av skattfynd från Vårby, Huddinge socken, Södermanland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3004633
Material: Förgyllt silver
Vikt: 4.45 g

<   10 av 11  >