Hem Till föremålen English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument English

Mynt (penny)

Engelskt silvermynt präglat cirka 979–985 i Derby för kung Ethelred II (978–1016). På myntets frånsida syns Guds hand mellan de grekiska bokstäverna Alfa och Omega. Den religiösa symboliken i myntet är kraftig och kan knytas till den hotfulla politiska situationen under Ethelreds regering. Del av skattfynd från Sandtorp, Viby socken, Närke.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3004050
Material: Silver
Vikt: 1.5 g

<   7 av 20  >