Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser 90: Tänderna berättar om människors rörlighet 91: Tappat silver berättar om handeln 92: Dålig avfallshantering och riskfyllt hantverk Kristna monument

Lyssna

Mynt (miliaresion)

Bysantinskt silvermynt präglat i Konstantinopel (nu Istanbul) för kejsarna Basileios II och Konstantin VIII (976–1025). På myntets åtsida syns kejsarnas bröstbilder med ett kors på fot emellan, förmodligen Kristi kors på Golgata i Jerusalem. Åtsidans inskrift börjar till vänster om korset och lyder i översättning: 'Segra i detta tecken (det vill säga korset), Basileios och Konstantin'. På frånsidan syns fem horisontella textrader: 'Basileios (och) Konstantin Porfyrogennetos, romarnas sanna konungar'. Del av skattfynd från Bjärby, Sjonhem socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3001038
Material: Silver
Vikt: 2.35 g
Diameter: 20 mm

<   4 av 50  >