Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Mynt (miliaresion)

Bysantinskt silvermynt präglat i Konstantinopel (nu Istanbul) för kejsarna Basileios II och Konstantin VIII (976–1025). På myntets åtsida syns kejsarnas bröstbilder med ett kors på fot emellan, förmodligen Kristi kors på Golgata i Jerusalem. Åtsidans inskrift börjar till vänster om korset och lyder i översättning: 'Segra i detta tecken (det vill säga korset), Basileios och Konstantin". På frånsidan syns fem horisontella textrader: 'Basileios (och) Konstantin Porfyrogennetos, romarnas sanna konungar'. Del av skattfynd från Bjärby, Sjonhem socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3001037
Material: Silver
Vikt: 2.19 g
Diameter: 20.9 mm

<   9 av 11  >