Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser 90: Tänderna berättar om människors rörlighet 91: Tappat silver berättar om handeln 92: Dålig avfallshantering och riskfyllt hantverk Kristna monument

Lyssna

Blyföremål

Blybit med avtryck av flera stampprovningar på båda sidor. Stamparna tillhör Olof Skötkonungs myntning i Sigtuna cirka 1000–1020. Blybiten kan tolkas som ett direkt spår av mynttillverkning i Olofs mynthus. Boplatsfynd från kvarteret Urmakaren, Sigtuna, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 3001036
Material: Bly
Vikt: 5.61 g

<   13 av 50  >