Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar 74: Skepp syns nästan bara på gotländska stenar 75: Skeppsfynd i vatten och gravar 76: Skeppen kan återskapas tack vare fynden 77: Samtida bilder visar skepp med segel 78: Från långskepp till karv 79: I dyn har spåren av skeppen bevarats 80: 27 000 timmar för att bygga ett skepp 81: Tidskrävande segeltillverkning Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Mynt (halvbrakteat)

Nordiskt silvermynt präglat cirka 825, förmodligen i den jylländska handelsplatsen Ribe. På myntets frånsida syns en naturalistisk båt, med sköldar längs relingen. Gravfynd från Johannishus, Hjortsberga socken, Blekinge.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 300049_KMK
Material: Silver
Vikt: 0.45 g
Diameter: 17 mm

<   5 av 5  >