Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar 74: Skepp syns nästan bara på gotländska stenar 75: Skeppsfynd i vatten och gravar 76: Skeppen kan återskapas tack vare fynden 77: Samtida bilder visar skepp med segel 78: Från långskepp till karv 79: I dyn har spåren av skeppen bevarats 80: 27 000 timmar för att bygga ett skepp 81: Tidskrävande segeltillverkning Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Mynthänge

Hänge av nordiskt silvermynt präglat cirka 825, förmodligen i den jylländska handelsplatsen Hedeby. På myntets frånsida syns en kraftigt stiliserad båt, med cirkelformade stävavslutningar. Gravfynd från Birka, Bj 526, Adelsö socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 300041_KMK
Material: Silver
Vikt: 0.58 g

<   3 av 5  >