Hem Till föremålen English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument English

Amulettknippen

Amulettknippen av järn. Två av dem med miniatyrskäror uppträdda på slutna ringar. Knippena kan tillskrivas vanaguden Frej då skäran var ett hans attribut. Det tredje knippet består av eldstålsliknande hängen som oftast syftar på asaguden Tor. Gravfynd från Husby kyrka, Husby-Lyhundra socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 122931_HST
Material: Järn
Diameter: 70 mm
Längd: 55 mm
Längd: 95 mm
Bredd: 50 mm

<   3 av 5  >