Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Brudbröd

Brända rotknölar av rosväxten brudbröd. Den förekommer under järnålder och vikingatid men det är osäkert hur det användes. Under medeltid och framåt har rotknölarna malts och blandats in i bröd och gett en aromatisk smak. Det har också föreslagits att de kan ha satt smak på öl och mjöd. Brudbrödet är nära släkt med, och liknar ganska mycket, älggräs som också användes för detta ändamål. Men då var det inte rotknölarna utan blommorna som användes. Boplatsfynd från Arninge, Täby socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 1188942_HST
Material: Organiskt material
Längd: 17 mm
Längd: 7 mm

<   4 av 7  >