Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Kolonnkapitäl

Kolonnkapitäl av furu. Det övre, fyrsidiga partiet är på två av sidorna ornerat med tre inristade koncentriska ringar. Kapitälet återfanns tillsammans med andra byggnadsdelar från Hemse stavkyrka, under stengolvet till den under högmedeltid uppförda romanska stenkyrkan i Hemse. Hemse kyrka, Hemse socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 115918_HST
Material: Furu

<   13 av 14  >