Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Armringar

Tre armringar av silver med runda, tvärstrierade tenar i tre varv. I ena änden sitter fyrsidiga knappar, i den andra runda eller ovala öglor. Ringarna är så kallade permiska armringar och kommer från ryskt område. Skattfynd från Rute by, Rute socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 110907_HST
Material: Silver

<   20 av 20  >