Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk 19: Föremål bytte funktion och gestalt 20: Vikingatidens konst – stiliserade djur 21: Högklassigt guldsmide 22: Malm blev vapen och verktyg 23: Dekorerade vardagsföremål 24: Märkliga verktyg i myrmark 25: Vävning – med koppling till ödesmakterna 26: Ben och horn till nytta och nöje 27: Återanvänt i brons och silver Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Brakteat

Guldbrakteat och silverplåt, som utgjort brakteatens baksida. Brakteaten är filigranprydd med ett hål i mitten, troligen för för en infattad sten. Skattfynd, Malmsmyr, Rone socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 110014_HST
Material: Guld, Silver
Vikt: 46 g
Diameter: 67 mm

<   4 av 11  >