Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Armring

Armring gjord av en slät guldten. På ringen är sex små guldringar uppträdda. Liknande ringar finns även i silver och tolkas av vissa som ett slags "betalringar" där de mindre ringarna användes vid ekonomiska transaktioner. Att ringar av guld också haft ett sådant syfte är inte så troligt. Guld användes aldrig som betalningsmedel men kan ha fungerat som gåvor. Guldringar kan också ha använts vid edssvärjelser, det vill säga när en underlydande svär trohet till en överordnad. Det kan också finas en mytisk förebild i Odens guldring Draupner, ur vilken en mindre ring droppade varje natt. Lösfynd från Husie, Skåne.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 109699_HST
Material: Guld
Vikt: 26 g

<   7 av 11  >