Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Hängkors

Likarmat hängkors i silver med bandformad upphängningsögla. Kraftigt utåtsvängda armar som prytts med punktcirkelornamentik i neillo. Baksidan är slät och odekorerad. Korset är i storlek jämförbart med flera av dåtidens silvermynt varför det är troligt att det tillverkats av ett myntämne. Gravfynd från Birka, Bj 835, Adelsö socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 108343_HST
Material: Silver
Längd: 27 mm
Bredd: 21 mm
Längd: 22 mm
Bredd: 4 mm
Längd: 10 mm

<   5 av 5  >