Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Bildsten

Bildsten med runskrift i ett band längs stenens vågformade överdel. Inskriften lyder: "Rodvisl och Farbjörn och Gunbjörn". Stenens visar åtminstone två scener men sambandet mellan dem är oklart. Överst en inomhusscen där en man och en kvinna sitter i ett högsäte mittemot varandra. Bakom mannen, men utanför rummets väggar, syns evighetssymbolen, en så kallad trikquetra eller valknut. Ytterligare en gestalt närmar sig mannen och överräcker eller tar emot ett spjut. Kvinnan verkar betrakta vad som sker men bakom henne sticker en långhalsad, fågelliknande varelse in sitt huvud och pickar den stående mannen i ryggen. Scenen under avbildar tre mansgestalter, som marscherar på rad och bär på ett spjut, en skära och en klubba eller fackla. Bakom dem syns en cirkelrund figur samt under den något som kan vara en flammande eld eller brasa. En tolkning är att scenerna avbildar en ”lantmäteriförrättning”, kanske vid fullmåne vid vårdagjämningen. Andra har tolkat de tre männen som Oden, Tor och Frej. Men då stenen varit en kantsten till en gravkista – den stora osmyckade delen har varit nedgrävd i jorden – samtidigt som inskriften namnger tre män, är det möjligt att det är just dessa tre som avbildats. Sambandet mellan scenerna återstår dock att lösa. Stenen är funnen på Stånga kyrkogård, Stånga socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 108188_HST
Material: Bergart

<   1 av 55  >