Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning 82: Prestigefyllda vapen 83: Vågar och viktlod 84: Betalning i många former 85: Brutal och lönsam slavhandel 86: Smycken och vapen från öst 87: Ben, horn och päls i norr 88: Handel och härjning i väst 89: Pärlor och slavhandel Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Runsten

En av två runstenar som ursprungligen stått vid gränsen till det som senare kom att heta Torsätra herrgård men som under vikingatid kanske kallades Husa. Båda stenarna flyttades till Historiska museet 1967. Ornamentiken, runornas utseende och inskriften berättar att stenen ristades av Visäte någon gång under 1000-talets sista decennier. Inskriften börjar vid rundjurets huvud och löper inuti kroppen längs stenens ytterkanter. Den avslutas vid djurets stjärt. Den lyder i översättning som följer: ”Skule och Folke lät resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Han blev sjuk ute då de togo gäld på Gotland.” Texten berättar att Husbjörn deltagit i en färd från fastlandet till ön för att hämta gäld. Händelsens syfte överensstämmer med ett avsnitt i den medeltida Gutasagan som berättar om ett gammalt avtal mellan gutarna och svearna. I avtalet reglerades att svearna årligen hade rätt att hämta 60 mark silver i skatt (gäld) på Gotland. Av beloppet skulle kungen få 40 och jarlen 20 mark. I gengäld fick gutarna del av svearnas skydd mot våld och härjningar samt rätt att idka fri handel med svearna i svearnas farvatten. U 614, Torsätra, Västra Ryds socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 108185_HST
Material: Bergart

<   1 av 49  >