Hem Till föremålen English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument English

Hänge

Fågelformat hänge av brons. Typen förekommer inom samiska kulturer i norra Skandinavien, liksom i Finland och norra Ryssland. De har sannolikt haft en magisk betydelse och kan tänkas avbilda "Saivolodde" eller "Passevarelodde", de heliga fjällens fågel som bland annat hjälper nåjden i dennes gärning. Del av depåfynd från Unna Saiva, Gällivare socken, Lappland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107933_HST
Material: Brons

<   21 av 47  >