Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner 46: Olika föreställningar smälte ihop till hybrider 47: Nya och gamla symboler blandades 48: Spännen att läsa och förstå 49: Många slags kristendom 50: Magiska amuletter 51: Gudarnas attribut 52: Reliker blev en handelsvara 53: Offer i gränslandet gav skydd 54: Kultutövning i gränslandet 55: Kyrkans män tog makt och plats 56: Tre gudar för fruktbarhet 57: Asarna – aristokratins gudar 58: Stavbärare såg in i framtiden Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Runbleck

Avlångt runristat bronsbleck. Den 108 runor långa inskriften löper i två band över bleckets båda sidor. Inskriften, som är en galder, en slags trollsång som framfördes sjungande i högt tonläge bland annat vid sejd, är en gengångarbesvärjelse som lyder: "Jag galdrar mot anden, mot den som är benägen att gå, mot den ridande, mot den rännande, mot den sittande, mot den segnande, mot den farande, mot den flygande. Allt skall förlora sin livskraft och dö." Blecket återfanns av en händelse 1920 när nya gravar togs upp på Högstena kyrkogård, Högstena socken, Västergötland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107863_HST
Material: Brons

<   4 av 9  >