Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Hänge

Korsformat, likarmat hänge av silver med armarna vidgade utåt. Armarna är kantade av pärllister och avslutas med tre släta knoppar. Proveniensen är sannolikt rysk eller ryskinfluerad. Del av skattfynd från Domerarve, Öja socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107846_HST
Material: Silver

<   18 av 20  >