Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Spegelglas

Små bitar av vad som tolkats som spegelglas, alla angripna av glaspest. Fynd av speglar från vikingatid, liksom från andra förhistoriska tidsperioder, är ovanliga. De få fragment som hittats och som verkligen kommer från speglar är av metall som polerats för att ge en spegelbild. De är av provinsialromersk härkomst. Om de tunna glasskärvorna från denna grav härrör från en spegel så bör de ha varit infattade i någon sorts ram. Några ramfragment finns inte bland fynden, ramen måste ha varit av något icke beständigt material, till exempel trä eller ben/horn. En annan möjlighet är att glasskärvorna varit insydda, som reflekterande paljetter, i klädedräkten, men detta är en gissning. Gravfynd från Birka, Bj 750, Adelsö socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107804_HST
Material: Glas

<   21 av 55  >