Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Brakteat

Brakteat av guld, ornerad med kretsar av inslagna ornament av trepunkterade trianglar, och enkla punkter runt det filigranornerade mittpartiet samt inom ett triangelformat område under bäröglan. Fyndet gjordes i samma åker som den andra brakteaten (FID 107241), men vid en annan tidpunkt. Lösfynd från Stora Tollby, Fole socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107242_HST
Material: Guld

<   8 av 16  >