Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

Krats

Krats av järn. Verktyget skaftades med ett tvårgående trähandtag för dubbelfattning. Genom att med kraft dra det över virket åstadkoms fåror och/eller skåror för olika slags infattningar och tappar. Mossfynd i Mästermyr, Silte socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107108_HST
Material: Järn

<   6 av 14  >