Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument 93: De gotländska stavkyrkorna 94: Tidigkristna gravmonument i sten

Lyssna

skålpjärn

Skålpjärn av järn. Verktyget skaftades med ett tvärgående trähandtag för dubbelfattning och användes likt senare tiders stämjärn vid trä- och snickeriarbeten. Genom att med kraft trycka ner och vrida eller dra det åstadkoms skålformade urgröpningar eller infattningshål i virket. Mossfynd i Mästermyr, Silte socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107106_HST
Material: Järn

<   5 av 14  >