Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki Midgård 28: Meningsfullt drickande 29: Til – ett vikingatida gods 30: Stadslika handelsplatser växte fram 31: Skridfinnar – folken i norr 32: Keramik från hela världen 33: Runor till vardags 34: Att överleva vintern 35: Smutsiga varelser eller fåfänga nordbor? 36: Ingen måtta på utsmyckningarna 37: Bara fragment och trådar återstår 38: Att låsa om sig och sitt 39: En träsked till soppan 40: Långhuset – symbol för äganderätt 41: Mörkt – men varmt och färgrikt 42: Behovet av virke utarmade landskapet 43: Mat för fattiga och rika 44: Musik till arbete, vardag och fest 45: Offer – vikingarnas hemförsäkring Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Skida

Skida av trä med upphöjt fotsteg. Fragmentarisk. Skidans spets utformad som en nos, ornerade med gropar, sammanbundna med båglinjer. Bakom dessa finns ett flätmönster som fyller ut skidans spets men som övergår i fyra par med linjer, vilka fortsätter längs skidans översida och kanter. Lösfynd påträffat i en myr i Bastusund, Roneå socken, Norrbotten.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 107070_HST
Material: Trä
Längd: 176.5 cm

<   2 av 12  >