Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Mansbot

Mansboten för dråp eller mord på en fri människa varierade. Att döda en person som inte var från eller boende på Gotland kostade 10 marker silver. Den som hade råd och möjlighet kunde betala med silverföremål som tillsammans vägde ungefär 2 kilo i våra dagars mått. 16 föremål ur skattfynd från de Gotlädska socknarna Alskog, Attlingbo, Barlingbo, Björke, Boge, Bro, Bunge, Dalhem, Eke, Eksta och Vamlingbo.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 106927_HST
Material: Silver

<   2 av 3  >