Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Mansbot

Högst bötesbelopp utdömdes för den som gjort sig skyldig till dråp eller mord på en fri gotlänning. Mansboten sattes då till 24 marker silver. Omräknat till dagens vikt motsvarar det ungefär 4,5 kilo silver, ett bötesbelopp som antagligen mycket få gärningspersoner hade möjlighet att betala. Till det skulle exempelvis krävas 44 ganska tunga silverföremål i form av armbyglar, ringar och spännen. Föremålen är delar ur skattfynd från 25 gotländska socknar.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 106925_HST
Material: Silver

<   3 av 3  >