Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten Släkt och hierarki 08: Ett hårt liv med plats för omvårdnad 09: Ambátt och þræll 10: Olikhet inför lagen 11: Intensivt utbyte av idéer, varor och tjänster 12: Kvinnornas gravar speglar komplexa roller 13: Krigaren stod högt i kurs 14: Bara hälften blev äldre än tio år 15: Unga begravdes klädda som vuxna 16: Nyckeln – symbol för ansvar 17: De flesta män var bönder 18: Makt och rikedom visades upp Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Mansbot

För den som gjort sig skyldig till mord eller dråp på en ofri människa räckte det med att erlägga tre normalstora armbyglar av silver som bötesbelopp. Mansboten för detta var enligt Gotlandslagen bestämd till 1 och 1/8-dels marker silver, vilket omräknat till dagens vikt motsvarar 0,225 kilo. Åskådliggjort med armbyglar från socknarna Hanvar, Lummelunda och Hamra på Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 106924_HST
Material: Silver

<   1 av 3  >