Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Hänge

Hänge i form av en silverinfattad, rund lins av bergkristall. Infattningen har inslag av niellodekor. Hänget är av östeuropeiskt eller möjligen "orientaliskt" ursprung. Hittad vid dikesgrävning vid Lilla Rone, Lye socken, Gotland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 106848_HST
Material: Bergkristall

<   20 av 28  >