Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Fingerring

Fingerring med sten av glas. Stenen har en inskrift i kufisk arabiska som kan tydas "för" eller "till "Allah". Ringen härrör antagligen från något område inom det islamiska kalifatet, men kan eventuellt också vara från något annat arabisktalande område i Mellanöstern. Gravfynd från Birka, Bj 515, Adelsö socken, Uppland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 106842_HST
Material: Silver, Glas

<   28 av 28  >