Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Hänge

Så kallat torshammarhänge i silver. På bäröglan ett rovfågelsansikte med markerad näbb och lätt utstående ögon och markerade ögonbryn. Pannan är ornerad i filigran som övergår i två liggande S-formade bågformer. Sidorna är täckta av små, öppna cirklar som fortsätter ner över skaftet och hammarhuvudet. Hammarhuvudets och skaftets yta har virveldekor i kombination med en glesare filigranornering. Nedtill på skaftet finns ett hålrum som tyder på en infattningssten av glas eller annat material. Hängets baksida är slät men något insjunken. Hänget är ett lösfynd från Skåne, vilket bidragit till att det ibland kallas "Skånehammaren". Vi vet inte hur det hittades, men andra torshammarhängen har varit delar av skatter, det vill säga inte gravfynd. Vi vet inte vem som bar dem eller i vilka sammanhang. Tillverkningsområdet är med stor sannolikhet Sydskandinavien eller möjligen norra Tyskland, andra smycken i ädelmetall med liknande rovfågelshuvuden har hittats där.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 106659_HST
Material: Silver
Höjd: 51 mm

<   2 av 11  >