Hem Till föremålen English English
Hem Gränslösa möten 01: Gotlands gömda silverskatter 02: En guldskimrande silverskatt 03: Fynd med olika tolkningar 04: Nedskrivet flera hundra år senare 05: Källorna till det vi vet 06: Ibland viking – ibland inte 07: Vikingatiden – en sentida uppfinning Släkt och hierarki Midgård Tro och traditioner Levande och döda Gudomligt hantverk Handel och härjning Vattenvägar Stadslika platser Kristna monument

Lyssna

Hänge

Tungformat hänge av förgyllt silver, ornerat med post-sassanidisk växtornamentik. Hänget är omarbetat från ett remändebeslag, sannolikt tillverkat någonstans inom det islamiska kalifatet. Del av skattfynd från Vårby, Huddinge socken, Södermanland.

Ladda ner bild

Föremålsnummer: 106411_HST
Material: Förgyllt silver

<   7 av 11  >